Čalounění barva (y)
Barvy rámu
* Možnosti a funkce se mohou lišit v závislosti na vaší zemi. Technické změny vyhrazeny.
SEDNA

25

6°/10%

960

30

840

820

27,3

530

540

115

270

24 V / 11,5 Ah

8

©2015 Vermeiren group
RPR Antwerpen 0427 753 964